De Nederlands-Hervormde of Maria-kerk

de Nederlands-Hervormde of Maria-kerk In de 13e of 14e eeuw heeft op de plek van de huidige kerk waarschijnlijk een voorganger van hout gestaan. De huidige stenen kerk, in de volksmond “Ālde Wite” genoemd, is in 1496 gebouwd. Een brand in 1594 verwoestte de kerk grotendeels maar in de jaren 1611 – 1613 werd ze weer hersteld. Oorspronkelijk bezat de kerk een noordelijke en een zuidelijke toegang. De noordelijke is dichtgemetseld maar te lokaliseren aan de gele stenen en aan de sporen in de zandstenen waterlijst. Deze toegang was voor de mannen, de zuidelijke voor de vrouwen. De huidige toegang stamt uit latere tijd. Een torenbrand in 1956 verwoestte de torenspits. Deze werd in 1956/1957 in slanker vorm hersteld. In de periode 1977-1995 werd de kerk zowel van binnen als van buiten in verschillende fases gerestaureerd.