Nederlands Hervormde kerk restauratie 1977

restauratie van de NH kerk in 1977

De hervormde kerk kreeg in 1977 een restauratiebeurt. Een jaar lang was de het gebouw wegens de bouwactiviteiten buiten gebruik. Het werk kostte ongeveer 1,3 miljoen gulden waarvan de hervormde gemeente zelf een ton van op moest brengen. Met behulp van een vijfjarenplan, dat onder andere inhield dat er in die tijd een extra kerkelijke bijdrage werd gevraagd, werd het ontbrekende geld bijeengebracht.

(plaats: NH kerk, datum: 1977 - kijkrichting: noord naar zuid)