Nederlands Hervormde kerk interieur - in de toren

interieur van de toren in 1970

Interieur van het onderste hok in de toren. Deze plek werd in de 18e en 19e eeuw ook gebruikt als huis van bewaring, voor gevangenen dus, en droeg de toepasselijke naam 'it hūnehok'. In de 20e eeuw heeft het ook een periode dienst gedaan als zondagsschoollokaal. Op deze foto is goed de dikte van de funderingsmuren te zien, met bijna 2 meter is deze vrij bijzonder in Friesland. De oorspronkelijke muren zijn later een aantal malen ommetseld. Het is ook, met grote waarschijnlijkheid, de oudst bebouwde plek van ons dorp.

(plaats: NH kerk in de toren, datum: ca 1970 - kijkrichting: oost naar west)