de torenbrand van 1956

de torenbrand van 1956
de torenbrand van 1956

herbouwwerkzaamheden aan de toren

Op 19 mei 1956 zag een verlate bruiloftsganger om half drie ‘s nachts dat de toren in lichterlaaie stond (bovenste foto's). Eerder op de dag had er een onweer boven ons dorp gewoed en was ook waargenomen dat de toren door een bliksemschicht geraakt werd. Toen ging men er van uit dat het zonder gevolg was, maar een half etmaal later bleek de torenspits alsnog vlam te hebben gevat. De in allerijl gearriveerde brandweer van Buitenpost kampte met een tekort aan mensen en de blusstralen konden de spits niet bereiken. Het later opgetrommelde Kollumer korps en de Magirus-ladderwagen (foto midden links) uit Leeuwarden boden daarom ook assistentie. Na het instorten van de torenspits werd de windhaan tussen de grafstenen gevonden. Toenmalig directeur van de gemeentewerken Hielke de Boer ontfermde zich over de 'dakloze' (foto midden rechts). Hoewel het vuur fel woedde wist men het kerkgebouw te sparen. De bovenste verdiepingen van de toren met klok liepen wel veel schade op. De duizend kilo zware klok moest opnieuw worden gegoten. In oktober 1956 werd door de firma Dijkstra uit Jorwerd begonnen met het herstel van het bovenste deel van de toren (onderste foto). In juni 1957 waren alle herstelwerkzaamheden afgerond.