Nederlands Hervormde kerk 1970

Nederlands Hervormde kerk 1970

Na de brand van 1594 is de kerk in de jaren 1611-1613 hersteld. De kerk werd in eenvoudige gotische stijl opgetrokken en bezat glas-in-lood vensters met gemetselde middenstijlen (montans) en steunberen. Een bouwnaad in het midden van de kerk zou kunnen wijzen op een bouw in verschillende fasen. Dit was vroeger bij overwelfde kerken niet ongebruikelijk. Het is niet geheel duidelijk wat voor gevolgen de brand heeft gehad. Wel is te zien dat de kap van de kerk in de loop der tijd is verlaagd. Ook zijn de steunberen, afgezien van het koor, verdwenen. Twee gedenkstenen bij de noordelijke toegang laten het bouwjaar van de kerk zien: 1496. De andere steen herinnert aan de brand en de wederopbouw, waarbij grietman Herbranda en vijf gecommiteerden een belangrijke rol vervulden. Een grietman was het hoofd van de rechtspraak en het bestuur van een aantal dorpen, de zogenaamde grietenij. Oorspronkelijk bezat de kerk een noordelijke en een zuidelijke toegang. De noordelijke werd ooit dichtgemaakt maar later gelokaliseerd aan de hand van de zogenaamde gele stenen en de sporen in de zandstenen waterlijst. Deze toegang was voor de mannen, de zuidelijke voor de vrouwen. De huidige toegang stamt uit een latere tijd. In de periode 1977-1995 werd de kerk zowel van binnen als van buiten in verschillende fases gerestaureerd.

(plaats: NH kerk, nu: gezien vanuit de Kerkstraat, datum: 1970 - kijkrichting: noord naar zuid)