Nederlands Hervormde kerk interieur - in de toren

interieur van de toren in 1970

Het oude metselwerk van de toren is in tegenstelling tot dat van de kerk uitgevoerd met kloostermoppen en in kettingverband gemetseld. De latere ommetseling is in kruisverband aangebracht. Binnen de toren zijn op de begane grond en eerste verdieping tevens de aanzetten te zien van de vroegere overwelving. Beneden is een nissenversiering in het metselwerk aangebracht. De muren hebben daar een dikte van ruim twee meter, naar boven toe afnemend tot één meter. De toren is 35 meter hoog. Na het herstel van de brand van 1956 zijn de bovenste vloeren uitgevoerd in beton, dit om de stabiliteit te vergroten.

(plaats: NH kerk in de toren, datum: ca 1970 - kijkrichting: oost naar west)