De Nederlands Hervormde kerk in 1948

foto de nederlands hervormde kerk in 1948

De Nederlands Hervormde kerk, in de volksmond “Ālde Wite” genoemd, is in 1496 gebouwd. Na de brand van 1594 is de kerk in de jaren 1611 – 1613 hersteld. Voor die tijd zal er ongetwijfeld een andere kerk gestaan hebben waarvan echter geen gegevens bekend zijn. Oorspronkelijk bezat de kerk een noordelijke en een zuidelijke toegang. De noordelijke is dichtgemetseld doch te lokaliseren aan de gele stenen en aan de sporen in de zandstenen waterlijst. Deze toegang was voor de mannen, de zuidelijke voor de vrouwen. De huidige toegang stamt uit latere tijd. De huisjes helemaal rechts zijn de in 1908 gebouwde diaconiewoningen.

(plaats: NH kerk, nu: gezien Kuipersweg, datum: 1948 - kijkrichting: oost naar west)