Nederlands Hervormde kerk interieur

oud interieur van de NH kerk

De kerk heeft allereerst een prachtcollectie rouwkassen en wapenborden, die voorheen nog groter was. Voorts vindt men er, grotendeels zichtbaar op het koor en in het looppad, een verzameling grafstenen. Beide betreffen talrijke grietenij-functionarissen, die in het hoofddorp geresideerd hebben. Ook valt menig staal van fraai snijwerk op de zes familie- of herenbanken op. Recht tegenover de kansel, het meest links op de foto is de bank met op de luifel de wapens van de geslachten Bouricius en Van Vierssen. Op de hoeken van de luifel staan twee siervazen.

De wapens op de zerken zijn in 1795 vrijwel alle, deels onherkenbaar, verminkt, evenals enkele titels in de grafschriften. - In het turfhok werden teruggevonden twee fragmenten van altaarmensae, met 2, resp. 3 onderling verschillende wijdingskruisen, alsmede een stuk van een sarcophaagdeksel, alle drie van rode Bremer zandsteen. Buiten de kerk is, behalve de stoepzerk voor de ingang, niets ouds teruggevonden.

(plaats: NH kerk, datum: ?- kijkrichting: oost naar west)