Nederlands Hervormde kerk interieur rond 1915

het interieur van de kerk rond 2015

Deze foto is opnieuw uit de collectie van de familie Kuipers. Ze werd aangeleverd door een telg uit dat geslacht, Hans Wartena. De foto is rond 1915 gemaakt en laat de opgetuigde kerstboom zien in de hervormde kerk, nu Maria kerk, aan de Oude Havenstraat. De Kuipersen waren een vermogende en invloedrijke familie. Ze bezaten een houthandel naast de Maria-kerk, maar ook bijvoorbeeld het Jeltingahuis en verschillende boerderijen en landerijen in ons dorp en omgeving. Daarnaast hadden ze zitting in gemeenteraad, kerkbestuur, het Nut en verschillende andere maatschappelijke organen. Als houthandelaars was het waarschijnlijk voor hen relatief gemakkelijk om een grote spar voor de kerk te bemachtigen. Daar werd in dat jaar zeker niet op beknibbeld. Links is een deel van de preekstoel te herkennen. Vooraan staat de grote kachel die voor de verwarming in het godshuis zorgde.Er is ook een verdwaald stoofje te zien die voor het zelfde doel, maar dan alleen voor de voeten, zorgde. En naast de grote zuidelijke ramen hingen toen nog grote gordijnen.

(plaats: NH kerk, datum: rond 1915 - kijkrichting: oost naar west)