Nederlands Hervormde kerk interieur foto door Durk Kuipers

foto door Durk Kuipers van het interieur van de NH kerk

Het is merkwaardig dat wij met onze moderne digitale camera’s, voorzien van automatische belichting en kleurbalans, nooit op een zelfde manier de bijzondere sfeer fotografisch kunnen vangen. Deze foto in fijnzinnige grijstinten is in 1903 in de Nerlands Hervormde kerk gemaakt door Durk Kuipers. Deze was begin vorige eeuw een bekende persoonlijkheid in het toen klein-dorpse Buitenpost. Zo heeft de Kuipersweg haar naam aan hem te danken. Kleinzoon Hans Wartena heeft deze foto gescand van glasnegatief. “V/m 12 uur 4/9 ‘03”, was er handgeschreven bij vermeldt. Het middaguur was toen hèt moment om interieuropnames te maken in verband met het licht. Maar dan nog was de sluitertijd zo lang, dat beweging van de personen op de galerij ‘een spookeffect’ veroorzaakten. In de deuropening staat vermoedelijk de koster. Wie de twee andere personen zijn, hebben we niet kunnen achterhalen. Is er iemand die er meer van afweet?

(plaats: NH kerk, datum: ca 1900 - kijkrichting: oost naar west)
(foto: dhr. Kuipers/Hans Wartena - Bibu-0306)