De Nederlands Hervormde kerk

de Nederlands Hervormde kerk rond 1910

Deze foto uit 1910 verklaart het bestaan van de straatnaam 'de Oude Havenstraat'. De beurtschepen konden in vroeger tijden tot aan de oostkant van de Nederlands Hervormde Kerk varen. In een tijd waarin nog nauwelijks vrachtwagens bestonden, was de beurtschipper ('de skūtsjes') belangrijk voor het bulkvervoer van brandstof, bouwmateriaal čn mensen. Rechts is op de foto een aanmeerplaats met beschoeiing te onderscheiden. Het grote gebouw helemaal rechts op de foto, was de opslagloods van houthandel Kuipers. De kerk is rijksmonument.

(plaats: buitenposter vaart nu: ter hoogte van sporthal 'de Houtmoune' - datum: 1910 - kijkrichting: zuid naar noord)