Nederlands Hervormde kerk 1723

Nederlands Hervormde kerk 1723

Een oude tekening van de Nederlands Hervormde kerk uit 1723. Opvallend is de andere plek van de ingang, toen in het schip nu in de toren van de kerk. De historie van de kerk gaat ver terug, de fundamenten en de toren zeker tot de dertiende eeuw. De kerk heeft het een en ander meegemaakt. Zo brandde het schip in april 1594 volledig af. Onvoorzichtigheid van ingekwartierde Spaanse soldaten tijdens de Tachtigjarige oorlog was daar waarschijnlijk de oorzaak van. In 1613 werd de kerk weer herbouwd. In 1956 veroorzaakte blikseminslag brand in de toren. In het jaar daarop was het torendak vernieuwd, waardoor het een iets andere vorm heeft gekregen in vergelijking met oudere afbeeldingen.

Buitenpost heeft ooit een Huis van Bewaring gehad, een cel onderin de kerktoren. Dat was vroeger de gebruikelijke plaats om verdachten in op te sluiten. “Iemand onder de toren zetten” betekende toen hetzelfde als een nachtje in de cel doorbrengen op het politiebureau nu. Veel kerktorens beschikten over zo'n primitieve cel, die hūnegat (hondengat) werd genoemd. In Buitenpost kreeg het hūnegat in het midden van de 19de eeuw de status van Huis van Bewaring. Het was daarmee een deftig hūnegat. Omdat Buitenpost ongeveer halverwege Leeuwarden en Groningen ligt en er nogal wat vervoer van veroordeelden was tussen deze steden, was Buitenpost een geschikte plaats om te overnachten. De oude cel is open voor bezichtiging.

(datum: rond 1723 - plaats: Mariakerk, nu: idem - kijkrichting: noord naar zuid)