Nederlands Hervormde kerk 1941 - renovatie

Nederlands Hervormde kerk 1930

In maart 1941 was de Mariakerk weer eens toe aan een herstelbeurt. Verschillende delen van de buitenmuur moesten opnieuw worden ommetseld. Dat in die tijd bij dit werk anders tegen arbeidsomstandigheden werd aangekeken dan nu blijkt wel uit deze foto’s. ‘s Ochtends werd een houten stelling mèt de arbeiders erop door middel van lieren op de juiste hoogte gemanoeuvreerd. Het daarvoor benodigde samenstel van de takels was door een 70-jarige leidekker in een eerder stadium aan de spits van de toren bevestigd. De foto is afkomstig uit een krant.

(plaats: NH kerk, nu: gezien vanaf de Kuipersweg, datum: 1941 - kijkrichting: n.v.t.)