Nederlands Hervormde kerk interieur - 3

oud interieur van de NH kerk

Dat de rouw- en wapenborden tegenwoordig zo fraai te bezichtigen zijn, is te danken aan een restauratie uit 1996. Nadat de hervormde kerk van binnen en buiten was gerestaureerd was er nog een grote wens om ook de zes rouw- en vier wapenborden te herstellen. De borden waren ernstig aangevreten door houtworm en de bonte knaagkever. Sommige borden dreigden ook van de muur te vallen. Van januari tot het najaar 1996 werden alle borden gerestaureerd en bleef een stuk van de Friese cultuur in stand. Ook werd een bord met alleen een geschreven Latijnse tekst gerestaureerd. Dit bord werd vervaardigd in opdracht van Gerardus Croddenbosch, predikant te Buitenpost en Lutkepost van 1622-1659. Op dit bord is onder andere te lezen dat ‘deze vrome man de gemeente 37 jaar gevoed heeft met het hemelse manna en mocht zijn stoffelijk overschot rusten in het donker graf, zijn ziel woont nu bestendig in het hemelverblijf en geniet jubelend als overwinnaar, bezingend de grootheid van de DrieŽnige’.

(plaats: NH kerk, datum: ? - kijkrichting: oost naar west)