voormalige Haersmastate

foto van de voormalige haersmastate in het West