tuinkoepel van de voormalige Haersmastate

de tuinkoepel van Haersmastate

Bepaalde elementen in het huidige Haersma de Withpark zijn een overblijfsel van de situatie dat de Haersmastate er stond. In de noordwesthoek van het perceel stond op een heuvel deze theekoepel. Deze verhoging is er nog steeds, ruwweg tussen het tennispark en de Voorstraat. Het bouwwerkje, waar in de zomer buiten de thee werd geschonken, verdween met de sloop van Haersmastate in 1910.

(datum: 1900 - plaats: west Buitenpost, nu: Haersma de Withpark - kijkrichting: noord naar zuid)