Haersma-State

foto van haersma-state Het landgoed Haersma-State  lag ten westen van Buitenpost op de plaats waar nu het Haersma de Withpark gesitueerd is. De meest bekende familie en waarschijnlijk ook de bouwers van deze state in de eerste helft van de 17e eeuw, was de familie Boelens. In 1673 komt het in handen van de familie De Schepper gevolgd door de familie Haersma in 1688. Deze familie houdt het tot 1909 in haar bezit als jhr. Volkert van Haersma de With komt te overlijden. De state wordt op afbraak verkocht en de grond wordt door de erfgename met als doelstelling 'ter vermaeck' geschonken aan de Buitenposter gemeenschap. Het terrein werd deels ingericht als park en deels als sportterrein. De tegenover het park gelegen boerderij met de naam 'Haersma-state', die oorspronkelijk ook bij het landgoed hoorde, bestaat nog steeds.