het medisch centrum aan de Groenkamp

foto van het medisch centrum in 2002

Het medisch centrum aan de Groenkamp werd in 1981/1982 gebouwd naar een ontwerp van plaatselijk architect Nanning Bulthuis. De bouw kostte rond de 1,7 miljoen gulden en werd gedaan door aannemer Van der Woude uit Twijzel. Deze voorziening zou op termijn de praktijken-aan-huis van de huis- en tandartsen vervangen, als laatste die van dokter Hazenberg in 2000. Aansluitend werd in 2001 een nieuw deel aan het centrum gebouwd om de 4 huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten, goed de ruimte te kunnen bieden.

(plaats: de Groenkamp - datum: 2007 - kijkrichting: noord naar zuid)