Lutjepost of Lutkepost

Lutjepost

Een bijzondere foto van enkele huizen van het dorp Lutjepost. In 1948 ging Lutjepost op in het dorp Buitenpost. In het begin van de negentiende en twintigste eeuw werd er veen van redelijke kwaliteit gewonnen. Voor sommige van de winners was dit een belangrijke bijverdienste en het voorzag ook de directe omgeving van relatief goedkope brandstof voor de kachels. Enkele van de als gevolg van de graverij onstane gaten zijn nu nog in landschap ten zuiden van Buitenpost terug te vinden als zogenaamde 'petgaten', en zijn meestal weer deels of geheel dichtgegroeid. Links vooraan staat het veen te drogen.

plaats: Lutjepost - datum: ? - kijkrichting: zuid naar noord )