De voormalige Mejontsmastate

de voormalige Mejontsmastate

Deze monumentale boerderij Mejontsma State staat, een paar honderd meter voor de spoorwegovergang, in het Oost vanuit het dorp links aan de Rijksstraatweg. De oorspronkelijke state stond vroeger op het zogenaamde Heechhiem, waar Rint van der Meulen in 1954 een garagebedrijf liet bouwen (nu Van der Brug). Mejontsma was van 1673 tot 1677 Grietman (voorloper van de burgemeester) van de Gemeente Achtkarspelen. Het familiewapen van de Mejontsma’s is afgebeeld op de bijschuur van de boerderij en ook op de Mejontsma-flat aan de Prof. Wassenberghstraat. In 'De Kroniek van Friesland' door dr Wumkes van 1722, in een opsomming van Friese States, wordt ze genoemd: "Mejontsma-state te Buitenpost van de juffers Mejontsma". De spelling van de naam, 'Mejontma Stata', is overigens de oorspronkelijke.

(datum: rond ? - plaats: Mejontsmastate-Voorstraat, nu: idem - kijkrichting: zuidwest naar noordoost)