De voormalige Mejontsmastate

de voormalige Mejontsmastate

Deze tekening van de Mejontsmastate werd begin 18e eeuw door J. Stellingwerf gemaakt.