Het voormalige evangelisatiegebouw 'het Lokaal' 1905-1966

evangelisatiegebouw aan de Irenestraat

De komst van drs. E. de Vries in 1904 vormde de aanleiding tot de oprichting van een evangelisatievereniging. Deze verenigingen ijverden binnen de NH-kerk voor een rechtzinnige prediking op de kansels van deze kerk. Waar deze klaarblijkelijk ontbrak stichtten zij eigen verenigingen met eigen voorgangers (evangelisten) en eigen plaatsen van samenkomst. De Evangelisatie in ons dorp werd opgericht op 5 april 1905. De kleine groep ging voortvarend te werk, op 12 november kocht men een stuk grond aan de Irenestraat, de moestuin achter het huis van de gemeente-secretaris Jonker, voor f 900,- Op 23 februari 1906 werd aan J. van der Molen opdracht gegeven om een evangelisatiegebouw met woning te bouwen voor f 2840,-. De eerste voorganger tot 1907 was de heer Jager opgevolgd tot 1919 door de heer Fricke. Van 1919 tot 1926 was er de heer van Veenen en deze werd in 1926 opgevolgd door de heer J. van der Net die tot 1951 bleef. Als laatste voorganger kwam in 1951 Ds. J.P. Hilhorst. Nadat de 'richtingenstrijd' in de kerk in 1958 voorbij was kon de Evangelisatie worden opgeheven. De onroerende goederen werden in 1963 aan Kl. de Vries verkocht. Nadat de ULO-school nog een aantal jaren gebruik had gemaakt van het gebouw volgde afbraak. De kapel stond ongeveer op de plek tussen Boelensstate en Kapenga aan de Irenestraat, waar nu LippeLap Wonen te vinden is.

(datum: ? - plaats: Irenestraat, nu: Boelensstate; - kijkrichting: zuidoost naar noordwest)