Het bestuur van de hervormde evangelisatie commissie aan de Irenestraat

foto van bestuursleden van de evangelisatie commissie

Het bestuur van de evangelisatiecommissie om en nabij 1934. Van links af: H. de Vries, J. v.d. Zwaag, evangelist J. van der Net, Smeding, R. Hogendijk en D. Kootstra.