Het voormalige evangelisatiegebouw aan de Irenestraat

foto van het interieur van het evengalisatiegebouw 1920

Het interieur van het evangelisatiegebouw in 1920.

(datum: 1920 - plaats: Irenestraat, nu: Boelensstate; - kijkrichting: noordoost naar zuidwest)