de Doopsgezinde kerk rond 1960

foto van de doopsgezinde kerk rond 1960

In de “Mennonite Voluntary Service Newsletter” (dit is het internationale contact orgaan van de doopsgezinde vrijwillige hulpdienst) van april 1957 kwam een kort bericht voor waarin ondermeer te lezen stond dat er die zomer een kamp zou worden gehouden in Buitenpost, waarvan de deelnemers mee zouden helpen met de bouw van de Doopsgezinde Vermaaning, omdat de gestaag groeiende gemeente de benodigde financiŽle middelen voor de bouw niet bijeen kon krijgen en daarom werd er hulp ingeroepen. Er kwamen reacties van jonge mensen die er wel voor voelden om samen met anderen, verschillend van taal, iets op te bouwen. Het resultaat was dat op 21 september 1957 vierentwintig jongeren in Buitenpost aankwamen om te helpen met de bouw van de kerk. Te weten: drie Amerikanen, zeven Engelsen, twee Oostenrijkers, vijf Duitsers, twee Egyptenaren en vijf Nederlanders. Aannemer de Vries uit Veenwouden was de bouwmeester.

(datum: rond 1960 - plaats: Julianalaan; - kijkrichting: noord naar zuid)