De Doopsgezinde Vermaning

foto van de doopsgezinde vermaning

Volgens een koopakte van mei 1742 werd door Sytse Benedictus, Jan Harmens, Hendrik Goatzes, Egbert Roels en Edse Willems als “opsienders der Minnoniete gemeynte to Buytenpost” een huis gekocht aan de Rijksstraatweg achter de woning voorheen bewoond door mevr. A. Dijkstra, naast de winkel van de familie H.F. Kiewiet. Dit pand werd ingewijd door ds. A. Wijnalda, predikant te Haarlem, wiens preek was getiteld: Davids liefde tot Gods huis, Lees rede over Psalm 26:8. Deze preek duurde bijna drie uren. In 1745 werd de Gemeente verenigd met de naburige Gemeente te Kollum en in 1835 werd de Gemeente ontbonden. De slechts zes overgebleven leden voegden zich bij de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen.

(datum: ? - plaats: Voorstraat, nu: - kijkrichting: noordwest naar zuidoost)