het Nordwin-College aan de Prof Wassenberghstraat

foto van het aoc aan de prof wassenberghstraat in 2009

Op 16 december 1948 werd door een aantal leden van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond een vereniging opgericht met als doel ‘het oprichten en instandhouden van een Christelijke Lagere Tuinbouwschool in Buitenpost.’ In juni 1949 werd al begonnen met het geven van dit type onderwijs met 22 leerlingen in de 'Gerbozalen' aan de Voorstraat. In 1951 was er zelfs al een nieuw schooltje gebouwd aan de Schoolstraat, waar nu 'It Koartling' huist. Het leerlingtal groeide gestaag en het werd een twintigtal jaren later duidelijk dat er nieuw onderdak moest komen. Dat kwam er in 1968 aan de Prof. Wassenberghstraat. Het is ook nu nog de plek van de voormalige landbouwschool, die enige tijd door het leven ging onder de naam AOC-Friesland (Agrarisch Onderwijs Centrum) en de laatste jaren als Nordwin-College. Na verschillende verbouwingen is het een school geworden waar ruim 400 leerlingen in allerlei vormen, van de traditionele landbouw en veehouderij tot sierbloemwerk en groenonderhoud, les wordt gegeven.

(plaats: Prof Wassenbergstraat - datum: 2008 - kijkrichting: west naar oost)