Op 16 december 1948 werd door een aantal leden van de Friese Christelijke Boeren- en Tuindersbond een vereniging opgericht met als doel ‘het oprichten en instandhouden van een Christelijke Lagere Tuinbouwschool in Buitenpost.’ Ondanks dat er in de regio al enkele lagere landbouwscholen waren, zagen de leden van de vereniging toch goede kansen voor een dergelijke school.

beerda met zaterdagmorgen klas

Buitenpost als vestigingsplaats was niet helemaal onlogisch omdat in de regio al sprake was van, hoewel kleinschalig, enige tuinbouw en natuurlijk was in Buitenpost de toen al vermaarde Kruidentuin. Nadat er een bestuur was gevormd en de heer Nienhuis als Hoofd der School was benoemd, kon men al een half jaar later beginnen met de lessen. Er waren 22 leerlingen en als lesplaats werd gekozen voor één van de Gerbozalen aan de Voorstraat. De eerste tien jaar was het leerlingenaanbod echter teleurstellend. Dat gold niet alleen voor de pas opgerichte Tuinbouwschool, ook de Landbouwscholen in de omgeving hadden het zwaar. Halverwege de jaren zestig moet de ene na de andere Landbouwschool sluiten en Buitenpost blijkt de langste adem te hebben en wordt de enige Lagere Agrarische School ten noorden van de lijn Leeuwarden – Drachten. In 1967 richt de school zich niet alleen meer op de tuinbouw maar wordt er ook een landbouwafdeling aan de school verbonden. Dan neemt het aantal leerlingen snel toe.

de landbouwschool in 1953

Het uit 1951 daterende schoolgebouw, dat in de buurt van de Kruidentuin voor f 19.500,- was gebouwd, het huidige ‘It Koartling’ dus, wordt te klein en in 1968 wordt aan de Prof. Wassenberghstraat een nieuw gebouw in gebruik genomen.

opening landbouwschool prof wassenberghstraat

De school draait prima, er worden bijgebouwen geplaatst, en in 1984 wordt ook het Kort Middelbaar Agrarische Onderwijs (KMAO), eigenlijk een afdeling van de Middelbare Landbouwschool in Dokkum, onderdeel van de school. Sinds 1960 is het leerlingental vertienvoudigd. Het blijkt dat het noodlijdende Tuinbouwschooltje uit 1950 in de nieuwe opzet in een grote behoefte voorziet. In 1985 heeft de school al 410 leerlingen. Het grotendeels houten gebouw uit 1968 is veel te klein geworden en moet nodig worden vervangen. Men besluit een geheel nieuw gebouw te realiseren op de plaats van het oude gebouw. Een cursusjaar lang fetsen de leerlingen van de school van de ene leslocatie in het dorp naar de andere. Maar het 3,5 miljoen gulden kostende schoolgebouw wordt op tijd gerealiseerd en met ingang van het nieuwe cursusjaar kan men er augustus 1990 gebruik van maken.

de jaarlijkse kalverkeuring

In het onderwijs staan de jaren negentig in het teken van fusies. Ook het agrarisch onderwijs gaat hierin mee en er wordt in Friesland een AOC (Agrarisch Opleidingscentrum) opgericht. De school in Buitenpost en de meeste andere agrarische scholen in de provincie worden onderdeel van dit AOC. Ook begin jaren negentig heeft de school het even zwaar, de leerlingenaantallen lopen terug. Dit is echter ditmaal van korte duur en al gauw wordt het vrijwel nieuwe gebouw aan alle kanten uitgebreid. De schoolbevolking verandert sterk. Het aantal meisjes is enorm toegenomen, tot ongeveer de helft van het totale aantal leerlingen. Door de ontwikkelingen in het onderwijs komen er nieuwe vakken op het rooster en de school richt zich niet meer alleen op de agrarische sector. Voor alle leerlingen geldt dat ze na de opleiding eigenlijk naar alle vervolgopleidingen kunnen. De vooruitziende blik van de oprichters van Christelijke Lager Tuinbouwschool heeft zestig jaar later geleid tot een bloeiende school voor VMBO en MBO GROEN. Een school met 450 leerlingen, een school waar Buitenpost trots op kan zijn.

het aoc in 2010