Logement de Roskam rond 1905

foto van uitspannerij de Roskam in 1903

Volgens een oud verkoopbiljet uit 1853 werd het logement het Posthuis, of de Roskam, te Buitenpost als volgt te koop aangeboden: Strijkgeld ƒ 150.- Ten gevolge van openbare verkoop zal, ten overstaan van den notaris Beekhuis te Buitenpost, op donderdag den 17e maart 1853 provisioneel, en den 31e daaraanvolgend definitief, telkens des namiddags 3 uur, in na te noemen logement publiek ter verkoop worden aangeboden het zoo zeer gerenommeerde logement het Posthuis en ook de Roskam genoemd, van de paardenpostmeester Wadman. Staande midden in het florissante dorp Buitenpost, Friesland, aan de straatweg ter halverwege ongeveer tusschen Leeuwarden en Groningen, alwaar dagelijks verscheidene diligences aanhouden en van paarden verwisselen. Bestaande het logement in 10 verschillende boven- en beneden vertrekken, voor het meerendeel behangen, ruime zolder, kelder, schuur, koe- en paardestallen, voorts met erf en uitmuntende moestuin, tezamen groot 44 roeden en 40 ellen enz., enz. Op den 12 mei 1853 te aanvaarden. Zegt het voort. De ansichtkaart van het Bondshotel de Roskam is van ongeveer 1900. De toenmalige eigenaar was Bareld de Jong. Vervolgens familie Radersma, daarna de familie Johan H.A. Bolling, opgevolgd door zoon Abe S. Bolling (vanaf 1943 tot december 1976) die het hotel weer overdeed aan Lucas Klamer. De laatste uitbater was Molle v.d. Meer (1983 tot augustus 1991) Daarna kwam het Chinees restaurant van de familie Chan in het pand. Vanaf 16 november 2000 overgenomen door de familie Mei onder de naam China Garden. Nu is er feestcafé Posthuis.

(datum: 1905 - plaats: Roskam, hoek Stationsstraat-Voorstraat nu: idem - kijkrichting: zuidoost naar noordwest)