De Gerbo-zalen aan de Voorstraat - 1979

De Gerbo-zalen aan de Voorstraat - 1979

Het pand met 6 sierlijke kolomzuilen is in 1827 is gebouwd als gemeentehuis. De bouwkosten bedroegen 4000 gulden. In het achterste gedeelte bestond tot 1887 gelegenheid "voor het gebruiken van ververschingen", een café dus. In 1856 werd het gebouw vergroot door het aanbrengen van een verdieping. In het jaar 1892 werd besloten tot aankoop van huize Nijenstein waarin in 1893 het gemeentehuls werd ondergebracht. Het gebouw werd toen ingericht voor post- en en telegraafkantoor. Dit was het tot 1937 en werd toen verkocht aan de plaatselijke ondernemers Gerrit Noordhof en Bonne IJlstra, vandaar de naam GerBo zalen. Het oude gebouw heeft als representatief gebouw dus een rijk verleden. Het heeft daarna nog verschillende doeleinden gediend, en biedt nu onderdak aan een kapperszaak en een uitzendbureau. Het pand is rijksmonument.

(datum: ? - plaats: Voorstraat, - kijkrichting: zuid naar noord)