De Gerbo-zalen, getekend door meester van der Bij

de gerbozalen, getekend door meester van der Bij

De Gerbozalen getekend door de Twijzeler onderwijzer van der Bij rond 1950.

(plaats: Gerbo-zalen - Voorstraat - datum: ?)