uitreiking van de brims 2015 aan dhr Peperkamp

In 2015 werd het zilveren kleinood op de revers van de heer Peperkamp gespeld. Bestuurslid André van der Laaken verhaalde over het werk dat de middenstander in het verleden ontplooide voor de invulling en versterking van het winkelareaal in ons dorp. Daarnaast was hij jarenlang een belangrijke motor binnen de activiteitencommissie Buitenpost Promotion. Als voorbeeld daarvan werd het organiseren van optredens van bigbands en muziekkorpsen uit Amerika en Europa in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw.