uitreiking van de brims 2014 aan jannie jensma

In 2014 ontving Jannie Jensma-Dijkema de onderscheiding tijdens de algemene ledenvergadering van PBB in Haersmahiem. Hiermee werd de waardering onderstreept voor haar jarenlange culturele werkzaamheid, ondermeer in Stichting Het Behouden Huis en voor ons dorpsblad. Het ereteken was natuurlijk evengoed voor de grote groep andere vrijwilligers van het Behouden Huis bedoeld.