uitreiking van de brims 2011 aan hans de vries van de feestweekcommissie

In 2011 werd de onderscheiding niet aan een individueel persoon uitgereikt. Het bestuur van Plaatselijk Belang Buitenpost had de keuze gemaakt om het ereteken aan een groep vrijwilligers toe te kennen, namelijk de feestweekcommissie. Dit voor hun grote inzet voor het dorp bijvoorbeeld door de feestweek, de sinterklaasintocht en het oranjefeest. Hans de Vries (links) nam namens de commissie met genoegen de prijs in ontvangst van waarnemend voorzitter PBB, Fokko Terpstra.