Per 1 februari 2021 bestaat het bestuur uit:

Co-voorzitter:
Loes van Denderen
foto Loes van Denderen Co-voorzitter:
Tilly Kuipers-Kamminga
foto Tilly Kuipers-Kamminga
Secretaris:
Johan Kootstra
foto Johan Kootstra Penningmeester:
André van der Laaken
foto André van der Laaken
Algemeen bestuurslid:
Theo Bakker
foto Theo Bakker Algemeen bestuurslid:
Gerben Stellingwerf
foto Gerben Stellingwerf

Correspondentie voor PBB kunt u mailen naar de secretaris:

pbbuitenpost@gmail.com of via deze link

Voor zaken met betrekking tot de contributiebetaling,
vragen over de financiën van PBB of het leefbaarheidsfonds
kunt u mailen met onze penningmeester André van der Laaken op:

laaken25@live.nl of via deze link

Reguliere post kunt u sturen naar:

PBB
Postbus 30
9285ZV Buitenpost