Luchtfoto van westelijk deel Gysbert Japicksstraat

luchtfoto van westelijk deel Gysbert Japicksstraat

Het westelijk deel van de Gysbert Japicksstraat.

(plaats: westelijk deel Gysbert Japicksstraat - datum: augustus 2012 - kijkrichting: zuid naar noord)