Buitenpost noordoostkant gezien uit een luchtballon

foto van buitenpost genomen uit een luchtballon 2008

Een uit een luchtballon gemaakte foto tijdens de feestweek van 2008. Te zien is een deel van de oostkant van het dorp met ondermeer de Halbertsmastraat, Gysbert Japicksstraat, Troelstralaan. De schoolgebouwen van het LauwersCollege, centraal op de foto, zijn ondertussen gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.

(plaats: Buitenpost Mejontsmaveld - datum: 2008 - kijkrichting: zuidwest naar noordoost)