peuterspeelzaal De KrobbekŻle en kinderopvang 'Bommelstein'

foto van de voormalige lagere school aan de Schoolstraat

In 1981 nam peuterspeelzaal De KrobbekŻle de voormalige openbare lagere school aan de Schoolstraat over. In 1994 betrok ook kinderopvang Bommelstein van Stichting Kinderopvang Achtkarspelen het als onderkomen. Het pand onderging in 1995 een grootscheepse verbouwing.

(plaats: Schoolstraat - datum: 2000 - kijkrichting: west naar oost)