het spoorwegviaduct in Egypte

foto het spoorwegviaduct bij Egypte in 2002

In 1972 werd begonnen met de aanleg van de Lauwersmeerweg van Buitenpost naar Dokkumer Nieuwe Zijlen. Het traject vanaf de Keningswei tot aan de rijksstraatweg westelijk van ons dorp werd als laatste in 1976 afgeleverd. Het was ook het duurste deel, met een kostprijs per meter van 2382 gulden. Dit werd mede veroorzaakt door de bouw van het boven afgebeeldde viaduct dat in 1975 werd afgeleverd, met een kostprijs van 800.000 gulden. De parallelle rijbaan aan de noordkant van het spoor werd in 1996/1997 bij de verdubbeling van de spoorlijn aangelegd.

(plaats: spoorwegviaduct Egypte - tijd: 2009 - kijkrichting: west naar oost)