het voormalige politiebureau aan de Kerkstraat

het politiebureau in de Kerkstraat in 2002

In 1987 vond de bouw van dit politiebureau in de Kerkstraat plaats, dit als vervanging van deze voorziening in Nijenstein. De plannen voor de bouw waren in Buitenpost niet onomstreden. Met name de BuVo was sterk tegen de komst van het gezichtsbepalende gebouw in de middenstandskern. Ondanks de protesten werd het plan toch doorgezet. In 2003/2004 werd het bureau voor een bedrag van 1,2 miljoen verbouwd om het aan nieuwe eisen te kunnen laten voldoen. Het bureau werd vrij onverwacht in 2009 wegens bezuinigingen, opnieuw onder plaatselijk protest, gesloten. Om de dienstverlening niet volledig te laten verdwijnen werd er in april 2010 een politiepost in het gemeentehuis ingericht. Het oude pand aan de Kerkstraat werd in 2011 betrokken door een psychologenpraktijk.

(plaats: Kerkstraat - datum: 2009 - kijkrichting: zuid naar noord)