ouderenvoorziening 'Nieuw Herbranda'

foto van zorgvoorziening Nieuw Herbranda in 2002

Op 15 mei 1957 werd het rusthuis 'Herbranda' aan de Herbrandastraat geopend. De financiėle basis daarvoor was gelegd door de filantropische Wiersma-Reitsma stichting. De naamgevers van de stichting bepaalden in de statuten echter wel dat "alleen oudjes die behoren tot de rechtzinnige moraliteit in de Nederlands Hervormde Kerk en afkomstig zijn uit Buitenpost en omgeving, Oostermeer, Burum, Warfstermolen worden toegelaten". In 1986 verdween, in verband met bezuinigingen en efficiency, niet langer meer de bestemming "rusthuis". In 2001 werd het complex verkocht aan Woonzorg Nederland in Amsterdam en werd het een ouderenvoorziening in bredere zin.

(plaats: Voorstraat - datum: 2009 - kijkrichting: zuidoost naar noordwest)