oorlogsmonument aan de Haersma de Withstraat

foto van het oorlogsmonument aan de Haersma de Withstraat

Na de Tweede Wereldoorlog werd er ieder jaar op 4 mei, op het veld aan de voet van de Mariakerk, een Dodenherdenking gehouden. Begin jaren negentig werd binnen Plaatselijk Belang de behoefte gevoeld aan een permanent monument. De prijsvraag voor een ontwerp werd gewonnen door de Buitenposter architect Sierd Otten. Met medewerking van steenhouwerij de Vries en de gemeente Achtkarspelen en giften uit de dorpsgemeenschap kon in april 1995 het oorlogsmonument aan de Haersma de Withstraat worden gerealiseerd. Het ontwerp verbeeldt de georganiseerde chaos in de wereld. Hierbinnen speelt zich een voortdurende strijd af tussen goed en kwaad. Dit wordt gesymboliseerd door het zachte: het levende groen in contrast met het harde: de dode steen. Maar soms zijn er tekenen van verbetering; de steen vertoont scheuren, waaruit een glanzende bol tevoorschijn komt. Deze bol is het symbool van een volmaakte, waarlijk beschaafde wereld. De spreuk geeft aan hoe wij tot een beschaafde wereld kunnen komen, namelijk door ons blijvend te verzetten tegen onrecht.

(plaats: H. de Withstraat - datum: 2019 - kijkrichting: west naar oost)