het Lauwerscollege aan de Hoefslag

foto lauwerscollege van de westkant 2012

Op 14 augustus 1973 werd als dependance van de christelijke scholengemeenschap Oostergo in Dokkum, in een houten noodonderkomen een school voor het voortgezet onderwijs HAVO en Atheneum geopend. De eerste rector was A. Bos. De school groeide in de jaren erna zo snel dat ze al snel zelfstandig werd. Het eerste gebouw kon spoedig het snel stijgende aantal leerlingen niet meer onderbrengen, en daarom werd er enkele jaren ook elders in ons dorp les gegeven. Dit gebeurde ondermeer in 'De Schakel' achter de Gereformeerde kerk, 'het Trefpunt' aan de Voorstraat, 'It Koartling' aan de Schoolstraat, de kantine van de sporthal, de oude kantine op het Mejontsmaveld, woonhuizen aan de Ring en in het Nutsgebouw aan de Kuipersweg. Nieuwbouw was dus een noodzaak en werd door het Ministerie van Onderwijs gehonoreerd. In 1976/1977 kon een nieuw schoolcomplex aan de Hoefslag, naast het houten onderkomen, betrokken worden. In 1992 kwam er op deze school een opbouw van 2 etages met nog eens 8 leslokalen (foto boven). Kort daarop, op 14 april 1993, ging het bijna niet meer gebruikte oude houten noodgebouw door brandstichting verloren. In 2012 werd begonnen met opnieuw een uitbreiding. Dit zogenaamde Juniorhuis verrees aan de oostkant van het complex en werd in 2013 geopend.

foto lauwerscollege aan de oostkant 2012