het kunstwerk bij het station

foto het kunstwerk bij het station in 2002

In 2000 werd er door de gemeente een bedrag van 25.000 gulden beschikbaar gesteld voor de realisatie van een kunstwerk. Een commissie, waarin ook plaatselijk belang zitting had, werd in het leven geroepen om de opdracht tot uitvoering te brengen. Uiteindelijk werd een ontwerp van kunstenaar Marco Goldenbelt uit Sint Jacobiparochie uitgekozen om op het Stationsplein te verrijzen. Het thema van dit object is 'vervoer' dat altijd, bijvoorbeeld door de spoorlijn en rijksstraatweg, van groot belang van ons dorp is geweest. Cirkels van roestvrij plaatmetaal en houten wielen laten de daaraan verbonden 'voortgang' en 'beweging' zien. Op 29 november 2001 werd ze onthuld door de secretaresse van PBB, Mary Hazenberg. Het object wordt vergezeld door een lokaal gevonden grote 'bolstien' (zwerfsteen uit de ijstijden) en een drietal zitjes.