het herdenkingsmonument aan de Haersma de Withstraat

het herdenkingsmonument aan de Haersma de Withstraat

Elk jaar op 4 mei vindt bij de Hervormde Kerk de herdenking plaats van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog bij het plaatselijke herdenkingsmonument aan de Haersma de Withstraat. Architect Sierd Otten uit ons dorp vertelt als de ontwerper erover.

"Het monument is gebouwd in het voorjaar van 1995 en onthuld tijdens de dodenherdenking van dat jaar. Hoe het idee is ontstaan om het te maken, weet ik niet precies, maar op een zeker moment schreef het 4-Mei comité een prijsvraag uit voor het maken van een ontwerp. De plaats bij de Hervormde Kerk was de plek waar kort na de oorlog tot in de jaren ‘60 elk jaar begin mei een tijdelijk monument werd opgericht. Na de herdenking verdween het weer naar de zolder van de gemeentewerkplaats. Het lag dus voor de hand om daar ook het definitieve monument te bouwen”.

Achterliggende gedachten bij de vormgeving 
“Bij mijn inzending heb ik de volgende toelichting gegeven: “De situatie in de wereld is er één van min of meer georganiseerde chaos. Dit wordt gesymboliseerd door het door een muurtje omsloten onregelmatige grondvlak. Binnen deze chaos speelt zich een voortdurende strijd af tussen goed en kwaad, recht en onrecht, liefde en haat, licht en donker, leven en dood. Het contrast tussen het zachte levende groen van de planten en het harde, dode grijs van het beton (later veranderd in natuursteen, red.) brengt dit tot uitdrukking. Wij zien evenwel af en toe tekenen van verbetering. Wij hopen door niet aflatend verzet tegen onrecht uiteindelijk te komen tot een waarlijk beschaafde wereld. Het beton vertoont scheuren en daaruit omhoog rijst een glanzende bol: de volmaakte vorm met het volmaakte oppervlak”.

 Het maken van het monument 
“De bouw is gebeurd door leden van het comité, personeel van Steenhouwerij De Vries en mijzelf, waarbij Jurjen Adema en Jaring Roosma een belangrijke rol hebben gespeeld. De financiering van het monument gebeurde destijds door sponsoring en door de verkoop van plaquettes. De kosten bedroegen uiteindelijk ongeveer 11.000 euro. “De fundering bestaat uit gestabiliseerd zand. Daarop is beton gestort waaraan de natuurstenen platen zijn verankerd. De bol is van gelakt plaatstaal en kan er af met behulp van een speciaal hijsoog dat er boven in kan worden geschroefd, dit in verband met eventueel onderhoud”. Naast het monument is een tegelplateau waarin 3 tegels losliggen. Daaronder zitten buizen in de grond waarin bij de herdenkingen vlaggenmasten kunnen worden geplaatst. De gemeente heeft destijds een beplantingsplan voor de omgeving gemaakt, waaraan de omringende leilinden zijn ontsproten”.

(plaats: Haersma de Withstraat - datum: 2009 - kijkrichting: zuidwest naar noordoost)