oorlogsmonument bij Blauwverlaat

foto van het oorlogsmonument bij blauwverlaat

Op zaterdag 14 april en zondag 15 april 1945 werd bij de brug over bet Prinses Margrietkanaal fel gevochten tussen verzetsleden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) en de Duitse bezetter. Op initiatief van leden van de voormalige Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) en de vereniging 1940-1945, afdeling Achtkarspelen, werd op 14 april 1955 een monument op dezelfde plek onthuld. Het werd ontworpen door H. de Boer, toenmalig directeur Gemeentewerken van de Gemeente Achtkarspelen. Het gedenkteken bestaat uit een groot zwerfblok (in het fries een 'balstien') die al eerder bij Blauwverlaat was opgegraven en jarenlang in de tuin van U.T. van der Wal in Buitenpost had gelegen. Deze kei ligt op enkele kleinere stenen en is op een verhevenheid geplaatst waar omheen een schelpenpad leidt. Andere kleine 'balstiennen' markeren het pad. Op het zwerfblok is de tekst "Frijdom wie de heechste wet". Op een kleinere steen bij de voet van het grote blok, is de spreuk aangebracht "En twang fan hwa ek stie it tsjin, 14 april 1945".

(plaats: brug Blauwverlaat - datum: 2010 - kijkrichting: noordwest naar zuidoost)