De bibliotheek aan de Kerkstraat

foto de openbare bibliotheek aan de Kerkstraat in 2002

Al in 1863 had de Maatschappij tot Het Nut van 't Algemeen een bibliotheek in ons dorp geopend. Jarenlang bleef deze voorziening door deze Maatschappij gefinancierd en zo kon in 1938 het 75-jarig bestaan daarvan worden gevierd. Zoals bijna overal elders, werd later het bibliotheekwerk overgenomen door de gemeente. Bij het bezoek van koningin Juliana aan Buitenpost in 1961, kon op het pas aangekochte Jeltingahuis worden gemeld, dat men bezig was in de kelder van het voormalige herenhuis een openbare bibliotheek in te richten. In maart 1963 werd deze geopend en burgemeester van Ek noemde het bij deze gelegenheid "een onmisbare factor in het culturele leven van de gemeente". Maart 1981 werd door de gemeenteraad besloten een nieuwe bibliotheek te bouwen op de hoek van de Kerkstraat en Oude Havenstraat. In juli van hetzelfde jaar werd de eerste steen gelegd en op 2 april 1982 vond de eerste uitlening van boeken in het nieuwe onderkomen plaats.

(plaats: Kerkstraat - datum: 2013 - kijkrichting: zuidwest naar noordoost)