buurtschap Augsbuurt in 2010

foto van buurtschap augsbuurt 2010

Ten noordoosten van ons dorp, net even noordelijker dan de buurschap De Laatste Stuiver, ligt het buurtschap Augsbuurt aan de Trekvaart. Het is onderdeel van de Gemeente Kollumerland c.a. Er is een kerkje waar muziekschool W‚ldsang wel uitvoeringen houdt.

(plaats: buurtschap Augsbuurt - tijd: 2010 - kijkrichting: zuid naar noord)