luchtfoto oostelijk Buitenpost ca. 1962

luchtfoto van Buitenpost uit 1944

Deze foto van rond 1962 laat een deel van de oostkant van het dorp zien met veel bouwactiviteit aan De Schepperstraat en Gysbert Japicksstraat zien. De toekomstige straten Halbertsmastraat, Simke Kloostermanstraat en tweede deel Molenstraat zijn in voorbereiding. Helemaal linksboven op de foto is vaag het toenmalige tweede ooievaarsnest in ons dorp te onderscheiden. Tot de bouw van 'bejaardenvoorziening' Nieuw-Herbranda in 1954 had het, naast de Singel, op het ‘ooievaarslandje’ aan de Voorstraat gestaan.

(plaats: oostelijk deel van het dorp - jaar: rond 1962 - kijkrichting: west naar oost)