luchtfoto van Buitenpost in 1966

luchtfoto van Buitenpost uit 1966

(Klik op de foto voor een vergroting!)

Bijgaande foto is een luchtfoto van de kern van Buitenpost rond het jaar 1966. Naast de verdubbeling van het dorpsareaal is er in de afgelopen 50 jaar veel veranderd en ook het nodige verdwenen. De duidelijkste voorbeelden zijn de Kerkstraat en de zuidelijke poot van de Herbrandastraat, die bijna onherkenbaar van aanzien zijn veranderd. Maar ook de Voorstraat heeft veel van haar oude vastgoed verloren, vooral aan de westkant. Wat ook opvalt zijn diverse lege plekken tussen de straten, de meeste zijn ondertussen bebouwd. De 25 hieronder genoemde plekken zijn of verdwenen of volledig van functie veranderd en de opsomming is bij lange na niet compleet. Mogelijk zijn er ook foutjes ingeslopen want het menselijk geheugen was hierbij de belangrijkste informatiebron. Opmerkingen hierover zijn welkom in de e-mail box van De Binnenste Buiten-Post. 1. Plasje het Galegat 2. Boomgaard en bijgebouwen van het Jeltingahuis 3. Bungalow voormalig burgemeester Eringa 4. Fabriekshal Dijkstra Tankbouw 5. De sigarenkistjesfabriek 6. De klompenmakerij van Paulus Roorda 7. Spinnerij/weverij later bijgebouw timmerfabriek van der Witte 8. Klaas de Vries landbouwwagens Miedema 9. Hotel/restaurant Klamer 10. De onderlinge brandwaarborgmaatschappij later OTOS 11. Christelijke ULO later MAVO 12. Christelijke kleuterschool 13. Veenstra Reizen 14. Houthandel Wigboldus. 15. Een kledingatelier 16. Voormalige molenaarswoning van de allang verdwenen houtmolen 17. Voormalige Buitenposter vaart 18. In de volksmond: ‘de opslag’ - de plek waar beurtschippers hun goederen losten en brandstoffenhandel Jansen en turfhandel Joh. Metzlar hun handel deden. Ook is het verdwenen gebouwtje van de noodslachterij te herkennen 19. Voormalige armenwoningen 20. Voormalige woning van de familie Kuipers, later familie Bergsma 21.  Bakkerij van Tijum 22. Christelijke school met den Bijbel 23. Kantoor en werkplaats Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) 24. Christelijke kleuterschool 25. De eerste SWA-woningen die rond 1920 gebouwd werden, nu allemaal vervangen door nieuwbouw

(plaats: dorp - jaar: rond 1966 - kijkrichting: boven naar beneden)